Pelerinul rus – puterea rugăciunii

Pelerinul rus, personajul principal al cărții este în căutarea unei căi de a se apropia de Dumnezeu și de a se mântui. Părintele lui duhovnic, un călugăr bătrân îi dă sfaturile sale și îi vorbește despre rugăciunea inimii care devine rugăciune lăuntrică, făcută mereu, cu gura, apoi devine rugăciune a minții, pentru ca apoi să fie făcută neîncetat în inimă. Toată cartea descrie călătoriile acestui pelerin atât exterioare, cât și pe cele interioare, pe calea rugăciunii. Întâlnirile sale devin prilejuri de a înainta spre o mai bună lucrare a rugăciunii.

O carte plină de blândețe și de înțelegere față de căutările fiecărui om. Are o curgere lină, ca o rugă continuă de contopire cu Dumnezeu.

Vom prezenta în continuare câteva fragmente din această carte care unge sufletul cititorului ca un balsam.

Se întâmpla uneori că simțeam în inimă ceva care parcă fierbea și care mă desfăta; găseam în aceasta atâta ușurință, libertate și mângâiere, încât mă schimbam cu totul și cădeam în extaz. Simțeam o dragoste înflăcărată pentru Iisus Hristos și pentru toată zidirea lui Dumnezeu. Uneori mi se revărsau lacrimi de recunoștință față de Domnul, Care m-a miluit pe mine, un păcătos. Alteori judecata mea cea slabă de mai înainte mi se lumina atât de bine, încât înțelegeam ușor și cugetam cu ușurință cele ce mai înainte nici nu le puteam gândi măcar. Uneori căldura dulce din inimă mi se revărsa în toate mădularele și simțeam cu adâncă smerenie înlăuntrul meu prezența lui Dumnezeu. Alteori simțeam înlăuntrul meu cea mai mare bucurie, care venea din chemarea numelui lui Iisus Hristos și înțelegeam cele spuse de El: Împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru (Lc. 17, 21).

…….

Sigur că Dumnezeu nu are nevoie de păcătoasa noastră rugăciune, totuși, din dragostea Lui pentru noi, Se bucură când ne rugăm. Și nu numai rugăciunea cea sfințită, pe care însuși Duhul Sfânt o mijlocește și o deșteaptă pentru în noi este plăcută Lui  – de vreme ce El însuși ne-o cere poruncindu-ne: Petreceți în Mine și Eu întru voi.  -, ci în fața Lui este de mare preț orice faptă, chiar dacă pare mică, orice intenție, orice îndemn și orice gând ce se săvârșesc pentru El și se îndreaptă spre slava Lui și spre mântuirea noastră. El ne răsplătește din belșug pentru toate astea, potrivit nemărginitei Sale milostiviri. Iubirea lui Dumnezeu ne răsplătește prin binefacerile Sale de mii de ori mai mult decât merităm. Dacă tu vei face pentru Dumnezeu ceva de valoarea unui bănuț, El te va răsplăti cu un ban de aur. Dacă tu nu vei face nimic altceva decât să îți pui în minte să mergi la Tatăl, El de îndată îți va ieși în întâmpinare. Tu vei găsi un cuvânt scurt și uscat, zicând: Primește-mă! Miluiește-mă!, în timp ce El te va îmbrățișa și te va săruta. Iată câtă dragoste are Tatăl ceresc pentru noi, nevrednicii! Și El se bucură chiar de fiecare mișcare, oricât de mică ar fi, ce are drept țintă mântuirea noastră. Tu îți închipui că nu vei adăuga nimic la slava lui Dumnezeu și la folosul sufletului său dacă te vei ruga puțin și pe urmă te vei afla iarăși risipit; sau dacă vei săvârși vreo faptă bună cât de neînsemnată…. Nu niciuna din aceste fapte nu se pierde în zadar. Toate vor fi numerate de ochiul atotvăzător al lui Dumnezeu și vor primi o însutită răsplată, nu numai în viața veșnică, ci chiar în viața de aici.

Din tot ce s-a zis mai sus urmează că întreaga mântuire sufletească atârnă de rugăciune și de aceea ea este cea dintâi de trebuință, înaintea oricărei fapte, căci mulțumită ei prinde viață credința și prin ea se împlinesc toate faptele bune. Într-un cuvânt, în vremea rugăciunii tot lucrul bun este întâmpinat de izbândă, iar fără ea nici o faptă creștinească de evlavie nu se poate săvârși.

Așadar pe când celelalte virtuți își au fiecare timpul lor, rugăciunii i se cere să fie neîntreruptă, necontenită. Când e vorba de rugăciune, Evanghelia ne poruncește să o spunem necurmat: Rugați-vă neîncetat. Se cuvine deci să ne rugăm totdeauna, să ne rugăm în orice vreme, în orice loc.

De pildă, Sfântul Ioan Scărarul scrie : Când ți se întunecă sufletul de gânduri necurate, biruiește-i pe potrivnici cu numele lui Iisus, chemându-l cât mai des. O armă mai puternică nu vei găsi nici în cer, nici pe pământ. Sfântul Grigorie Sinaitul învață: Să știi că nimeni nu își poate ține mintea în frâu prin propriile sale puteri și, de aceea, când te năpădesc gânduri necurate, cheamă numele lui Iisus, de mai multe ori, și atunci gândurile se vor liniști de la sine.

Dar oare este nevoie de multă învățătură, de minte sau de cunoștință ca să spui cu o inimă curată: Iisuse, fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă? Oare nu astfel de rugăciuni au fost lăudate de Însuși dumnezeiescul nostru Învățător? Oare nu prin aceste rugăciuni rostite în scurte cuvinte, dar repetate adesea, au fost dobândite și săvârșite minunile? Ah! Iubite suflet de creștin! Vegheză și să nu taci când este vorba de chemarea neîncetată în rugăciune a Domnului! Și chiar dacă strigătul ar ieși dintr-o inimă răspândită și plină de cele ale lumii, cu atât mai mult ai nevoie! Trebuie numai să o spui mereu, să nu taci și poți fi liniștit: rugăciunea se va curăți prin ea însăși de părtășia ei cu cele lumești. Nu uita niciodată că : Mai mare este Cel ce este în voi decât cel ce este în lume. (I In. 4, 4)

Mulți dintre oameni, călăuziți de o mincinoasă lumină, socotesc că e nefolositor să te ocupi cu această rugăciune, săvârșită des, cu gura, și mereu cu aceleași cuvinte, numind-o chiar o îndeletnicire mașinală și lipsită de rost, cu care se ocupă oamenii simpli; ei nu cunosc taina care se descoperă întrun sfârșit, tocmai datorită acestei practice mașinale. Ei nu pot înțelege cum acest strigăt făcut cu gura, dar des, se preface într-un adevărat strigăt pornit din inimă, cum pătrunde adânc înăuntru, cum devine cel mai plăcut și parcă ceva firesc pentru suflet, îl luminează, îl hrănește și îl duce la unirea cu Dumnezeu.

Iubește și fă ce vrei, spune Fericitul Augustin, căci cine iubește cu adevărat, acela nu poate și nu vrea să facă ceva ce nu este plăcut ființei iubite… Cum însă rugăciunea nu este decât revărsarea și lucrarea dragostei, atunci se poate spune cu toată dreptatea despre ea același lucru: pentru mântuire nu este nevoie de altceva decât de rugăciune neîncetată. Roagă-te și fă ce vrei, și vei atinge țelul rugăciunii, vei dobândi iluminarea prin ea!…

Iată care sunt aceste simțiri  care vin din rugăciune): dulceața care izvorăște din inimă; căldura plăcută și lumina care se revarsă înăuntru; încântarea negrăită; bucuria, pacea, liniștea adâncă, fericirea cerească, mulțumirea de viață; toate ne sunt insuflate prin puterea rugăciunii.

… atunci când îl chemăm pe Dumnezeu nu trebuie să ne fie frică sau să ne îndoim. Indrăzniți! Eu sunt cu voi! Nu vă temeți, zice Iisus Hristos.

Toți oamenii, după legea firii lăsată de Dumnezeu, se află în legătură unul cu altul, care le este atât de trebuincioasă, fiind datori să se aute unul pe altul în viață, să fie folositori unul altuia și să muncească unul pentru altul. Din această legătură se naște bunăstarea neamului omenesc și dragostea pentru aproapele.

Și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați… (Iacov 5, 16)

Se poate să vă mai intereseze și:

Masajul în timpul sarcinii

Sarcina este o perioadă de mari schimbări corporale și emoționale pentru o femeie și este important ca în această perioadă să aibă mare grijă de ea și de corpul ei. Masajul poate fi de mare ajutor pentru a ajuta viitoarea mămică să accepte noua formă a corpului ei și să se bucure de acestă perioadă.

Masajul pe abdomen în timpul primelor trei luni de sarcină este de evitat. De asemenea, masajul este de evitat în cazurile de hipertensiune arterială, retenție severă de apă, toxemie, transpirație excesivă a mâinilor, picioarelor și feței. Atunci când o sarcină se dezvoltă în mod armonios, masajul poate ajuta în diminuarea  grețurilor, minimizează apariția vergeturilor, combate reținerea de apă și atenuează stresul aupra mușchilor și articulațiilor datorat creșterii în greutate.

Masajul ușor al abdomenului după primele trei luni de sarcină cu ulei, poate reduce sau anula apariția vergeturilor. Viitoarea mămică va aplica singură acest masaj în fiecare dimineață și în fiecare seară.

O poziție confortabilă pentru masaj

Pe măsură ce abdomenul se umflă, devine mai greu de găsit o poziție confortabilă. Folosiți perne pentru a vă sprijini atunci când stați pe o parte pentru masaj.

Plasați o pernă sub cap, o pernă de-a lungul corpului pentru sprijin și una între genunchi.

Relaxarea umerilor

Detensionarea umerilor ia o mare povară de partea superioară a spatelui și de pe piept, ajutând la refacerea poziției chiar și cu o greutate suplimentară.

Sprijiniți brațul clientei pe mâna dumneavoastră, încurajați-o să îl lase foarte relaxat, cu cotul îndoit. Puneți-vă cealaltă mână pe umărul clientei, începeți prin a ridica ușor brațul său. Faceți cercuri ușoare cu brațul în jurul încheieturii umărului. Ridicați și coborâți brațul. Faceți aceste mișcări de câte trei ori. Aplicați ușoare neteziri și frământări ale mușchilor din jurul umerilor și mai ales asupra muchiei trapezului și asupra deltoidului. Când sunteți gata pentru masajul celeilate părți, repetați mișcările.

 Destinderea regiunii lombare

Sarcina pune o presiune destul de mare pe curba fiziologică din zona lombară, producând dureri. Atunci când clienta este așezată pe o parte, faceți frământări și mișcări circulare în partea de jos a spatelui și pe fese pentru a elibera tensiunile din acestă zonă. Întindeți crema sau uleiul cu aplicări ușoare. Lucrați mușchii fesieri cu podul palmei în timp ce sprijiniți șoldul cu cealaltă mână.

Centrul de greutate se schimbă și curbura lombară se accentuează în timpul sarcinii

Relaxați mușchii din jurul centurii pelvine prin mișcări circulare de-a lungul coloanei vertebrale. Puteți face și mișcări de apăsare și tragere cu vârful degetelor pentru detensionarea mușchilor din jurul osului sacru. În timpul sarcinii articulațiile devin mai laxe prin secreția hormonului relaxină.  Aceasta are scopul de a pregăti nașterea bebelușului, care presupune trecerea sa prin oasele pelvisului. De aceea este important să nu forțăm în niciun fel articulațiile gravidei.

Articulațiile devin mai laxe pentru a permite trecerea fătului prin oasele pelvine la naștere

Îmbunătățirea circulației

Așezați gravida cu spatele sprijinit pe o pernă înaltă, astfel încât curbura lobmară să se micșoreze. Poate fi de ajutor să plasați o pernă și sub genunchi pentru a lua încordarea din coapse, fese și regiunea lombară. Aplicați mișcări de netezire ușoare, curgătoare pe tălpi, glezne și picioare pentru a reduce posibilitatea apariției picioarelor pufoase sau a venelor varicoase.

Cercuri line pe abdomen

După trei luni de sarcină, în cazul unei sarcini care evoluează normal, aplicați cercuri fără apăsare pe abdomen, cu o mână după cealaltă, în sensul acelor de ceasornic. Căldura atingerii și mișcările adormitoare vor fi benefice atât mamei cât și copilului.

Spatele și umerii

Cea mai bună poziție pentru masajul spatelui este pe scaunul de masaj, cu o pernă sub piept. Dacă nu aveți un scan de masaj, puteți să faceți masajul spatelui și cu graviduța așezată pe o parte. Pe scaunul de masaj, umerii cad în lateral, iar partea superioară a spatelui este deschisă și accesibilă.

Începeți cu câteva mișcări de netezire pe fiecare parte a spatelui. Când mușchii paravertebrali sunt destinși, faceți frământări ușoare pe linia umerilor și partea superioară a brațelor.  Mergeți cu ușoare presiuni glisante de-o parte și alta a spatelui. Adăugați câteva fricțiuni gentile cu policii și degetele pe punctele încordate dintre coloană și omoplați. Completați cu mișcări de netezire.

Poate să vă mai intereseze și articolul Masajul bebelușului, etapa normală și frumoasă a unei nașteri.

Fortificarea inimii: shiatshu, masaj, stretching

Dereglările în funcționarea inimii se manifestă mai ales sub formă de palpitații, gâfâieli și o senzație de apăsare în partea stângă a pieptului. Aceste simptonme sunt însoțite de dureri surde și de o senzație de amorțeală ce se transmit în regiunea din jurul umărului stâng, apoi prin braț de la axilă până la degetul mic. Prin aplicarea shiatsu asupra acestei regiuni, unde apar reflexele provenite de la inimă, se transmit reflexe de reglare înapoi la inimă. Precizăm că presiunile shiatsu se realizează fie cu degetul mare, fie cu cele trei degete unite: index, mijlociu și inelar. Presiunea sau apăsarea este moderată și nu trebuie să provoace durere.

Tratament

Shiatsu

Tratamentul shiatsu efectuat asupra punctelor din zona corespunzătoare începe prin presiuni cu indexul, mijlociul și inelarul în regiunea suprascapulară. Uniți cele trei degete ale mâinii drepte și puneți-le pe muchia umărului stâng. Apăsați punctul de pe muchia umărului care vine sub lobul urechii și destindeți mușchiul trapez prin apăsarea acestei muchii. Fiecare apăsare durează câte cinci secunde. Repetați de 3-5 ori.

Apăsați cele patru șiruri a câte șase puncte de pe pectoralul stâng, în regiunea intercostală. Fiecare presiune durează trei secunde, se repetă de trei ori. Femeile nu vor aplica presiune asupra sânilor.

Așezați cele trei degete în regiunea axilei stângi, degetul mare este pe partea exterioară a brațului, în zona mușchiului deltoid. Presiunea este exercitată timp de 5 secunde. Repetați de 3 ori.

De la încheietura mâinii până la degetul mic pe palmă sunt patru puncte shiatsu. Apăsați presiune timp de 3 secunde, repetați de 3 ori.

Apucați degetul mic cu degetul mare și cu indexul mâinii drepte, din față în spate. Apăsați pe rând pe cele patru puncte aflate pe el, de trei ori, câte trei secunde. Prindeți degetul mic și din lateral și faceți presiunile. Procedați la fel pentru degetul inelar.

Puteți face aceste manevre și pentru partea dreaptă a corpului. Sănătatea zonei stângi este influențată de sănătatea părți drepte și vice-versa deoarece acestea sunt invervate de perechi de nervi care pornesc din același loc din coloana vertebrală.

Aplicați presiune shiatsu asupra diafragmei cu cele trei degete împreunate. Fiecare apăsare va dura trei secunde și veți repeta de trei ori.

Masaj

Faceți un masaj ușor în zona pieptului. Căutați să alungiți mușchii pectorali prin presiune glisantă dinspre stern înspre umăr, pe diagonală. Păstrați presiunea moderată. Prindeți-vă brațul stâng cu mâna dreaptă, având degetul mare pe partea interioară a brațului.  Pornind din axilă, faceți ușoare frământări de-a lungul brațului, până la degetele inelar și mic. Când ajungeți în regiunea cubitală (încheietura mâinii), plasați degetul mare perpendicular pe încheietură (latura scurtă) în vreme ce restul degetelor sunt petrecute după braț pentru sprijin. Apăsați de trei ori câte trei secunde.

Stretching

Stați în picioare cu brațul stâng întins înainte. Apucați vârful degetului mic stâng cu indexul și policele mâinii drepte. Trageți ușor degetul mic printr-o mișcare de întindere făcând să vibreze încetișor brațul stâng timp de zece secunde. Repetați de trei ori.

Poate să vă mai intereseze și Insomnia – tratament prin shiatsu, masaj și stretching.

Beneficiile masajului asupra creierului

Masajul este cunoscut să stimuleze secreția de serotonină și de dopamină și crearea de noi sinapse în creier, îmbunătățește somnul și activează răspunsul parasimpatic – de regenerare și hrănire. Toate aceste efecte ale masajului sunt adevărată hrană pentru creier. În continuare amintim câteva concluzii ale unor studii asupra legăturii dintre masaj și buna funcționare a creierului.

Concluziile acestor studii nu sunt tocmai o surpriză, având în vedere că atingerea este prima formă de comunicare între mama și copil, un limbaj care se dezvoltă foarte devreme în viața fiecărui individ.

Masajul sportiv

Masajul sportiv este un prim exemplu în care observăm efecte pozitive asupra clientului: concentrare mai bună și claritate.

Masajul sportiv este o modalitate pentru atleți de a se re-conecta cu propriul corp, să lase la o parte toate grijile și să se concentreze pur și simplu pe a fi cea mai bună variantă a lor. Este destul de clar pentru oricine a practicat vreodată un sport: dacă mintea îți este distrasă, pur și simplu nu poți fi prea bun.

Atunci când un client care beneficiază de masaj devine mai focalizat mental,  iar corpul său va răspunde mai bine.

Reduce hormonii de stress

Efectului masajului de îmbunătățire a sănătății mentale implică și diminuarea hormonilor de stres.

Reducerea hormonilor de stres prin masaj este resimțită de client ca o stare de comfort, iar în interiorul corpului se traduce ca o încetare a stării de asediu și libertatea sistemului nervos să funcționeze optim. Organismul uman va tinde și va căuta mereu echilibrul, homeostazia.

Reflexoterapia pentru sănătatea creierului

Reflexoterapia este tot o parte a masajului unde prin masajul tălpilor sunt stimulate puncte copespunzătoare organelor interne sau altor părți din organism.  Reflexoterapia are un rol profund relaxant și induce o stare de somn sau chiar un somn regenerator, prin stimularea undelor alfa și delta în creier.

 Atingerea are efect asupra ciclurilor de somn, iar un somn mai bun duce la îmbunătățirea funcțiilor creierului și la recuperare mai bună în timp.

Drenajul limfatic pentru sănătatea creierului

Un studiu publicat în Journal of Physiologic & Therapeutic Science arată că drenajul limfatic aplicat pe abdomen reduce stresul psihic și are efect de relaxare profundă asupra clienților/ pacienților.

Masajul picioarelor pentru autism

Un studiu efectuat în 2018 a arătat că masajul tălpilor aplicat persoanelor cu autism mărește nivelul de oxitocină și activează regiuni ale creierului asociate cu cogniția – lobul prefrontal și lobul temporal superior în cazul pacienților cu Autism și disfuncții sociale. Această descoperire confirmă efectele benefice ale masajului în cazul cliențior care au patologii.

Masajul mâinilor pentru persoane care suferă de demență

Demența se manifestă prin labilitate emoțională și pierderea memoriei, amândouă reprezentând o reducere semnificativă a funcției creierului.

Masajul mâinilor în cazul bolnavilor de demență duce la ameliorări prin reducerea agitației și scăderea stresului biologic.

Un alt studiu publicat în Journal of Physiologic & Therapeutic Science în anul 2018 arată că masajul cu uleiuri esențiale a îmbunătățit funcția cognitivă și funcționarea creierului.

Un studiu publicat în International Journal of Nursing Studies arată că masajul aplicat persoanelor care suferă de demență îmbunătățește comportamentul și simptomele psihologice.

Dezvoltarea creierului la bebeluși și copii

Un studiu publicat în Journal of Current Biology arată că mișcările ușoare de masaj aplicate copiilor reduce percepția durerii și produce un răspuns pozitiv față de atingere.

Studiul făcut de Touch Research Institute la Universitatea din Miami a demonstrat că bebelușii care primesc masaj au un comportament mult mai puțin agitat și li se îmbunătățește funcția mușchilor.

Masajul reduce anxietatea și stresul la copii și adolescenți. Copiii cu autism au arătat o creștere a funcției cognitive, un comportament social mai bun și un somn mai bun – toate semne ale unui creier mai sănătos.

Concluzie

Aceste studii arată că creierul primește și integrează foarte bine infomația senzorială. Stimulii sensoriali pozitivi au efecte neurologice în interiorul creierului și îmbunătățesc funcțiile acestuia.

Culegerea de studii este preluată de mai jos:

Tratamentul durerilor de cap

Durerile de cap apar din diferite cauze. Dilatarea vaselor sanguine provoacă dureri vasculare, iar contracțiile musculare provoacă dureri ca niște strângeri. Pe lângă acestea, mai există migrene și dureri provocate de răceli, de hipertensiune sau de consumul exagerat de alcool.

Atunci când suferiți de dureri de cap, aminți-vă să beți apă. Dezhidratarea poate da dureri de cap. Ieșiți la aer, faceți o plimbare în parc sau în natură. Lăsați telefonul sau calculatorul de-o parte. Respirați profund pentru a vă oxigena creierul. Lipsa de oxigen poate de asemenea da dureri de cap. Ascultați liniștea. Faceți exerciții fizice foarte ușoare și lente.

Aplicați-vă singur sau apelați la altcineva pentru un masaj al capului. Este foarte relaxant și are efecte miraculoase. Masați-vă ușor zona dureroasă, tâmplele și creștetul capului. În continuare iată câteva exerciții de shiatsu și stretching foarte eficiente.

Tratament

Shiatsu

Indiferent de cauza durerii de cap, începeți prin apăsarea locului dureros. Presiunea se aplică cu indexul degetul mijlociu și inelarul unite, durează cinci – șase secunde, cu presiune medie și fără a provoca durere suplimentar. Apoi apăsați aceeași regiune cu palma, timp de zece secunde. Repetați de trei ori.

Când durerea s-a mai atenuat exercitați presiune simultan cu palmele asupra tâmplelor stângă și dreaptă. Fiecare apăsare va dura 10 secunde, repetați de trei ori.

Apoi, cu ambele mâini, una deasupra celeilalte, apăsați timp de 10 secunde regiunea parietală – vârful capului. Repetați de trei ori.

Stretching

Puneți mâinile pe regiunile temporare stângă și dreaptă. Mișcați-le în sus și în jos alternativ, câte cinci secunde în fiecare direcție.

Lăsând palmele în aceeași poziție, mișcați-le înainte și înapoi, câte cinci secunde în fiecare direcție. Repetați de zece ori.

Plasați ambele mâini pe partea ușor anterioară a reginii parietale (creștetul capului), vârfurile ambelor mâini atingându-se. Mișcați mâinile înspre înainte și mențineți-le timp de cinci secunde. Apoi mișcați-le înspre înapoi, tot timp de cinci secunde. Repetați cele două forme de stretching alternativ de zece ori.

Poate să vă mai intereseze și Auto-masajul capului – fiecare dintre noi are mâini magice.